Nieuwe wet over tijdschriftenabonnementen

De PvdA-er Martijn van Dam heeft een succes geboekt. Het door hem ingediende voorstel om een wet op te zetten die het steeds stilzwijgend verlengen van abonnementen is door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet zal het voor de consument een stuk makkelijker maken om abonnementen op te zeggen. Dit artikel zet de inhoud van de wet op een rijtje.

Helaas is het wetsontwerp nogal complex, maar in principe betekent het dat een abonnement niet stilzwijgend mag worden verlengd, tenzij hierbij een opzegtermijn van maximaal 1 maand wordt aangehouden.

De wereld voor kranten en tijdschriften is lastiger. Voor deze abonnementen mag een abonnement stilzwijgend worden verlengd met drie maanden. In de huidige situatie mag een abonnement steeds met een jaar worden verlengd. Als een lezer dus niet op tijd gilt, dan wordt deze met nog een jaar opgezadeld.

Als de lezer tijdens de drie maanden periode wil opzeggen, moet dit uiterlijk één maand voor het eind van de driemaandsperiode doorgeven. Indien hij hiermee te laat is, dan mag het abonnement nog een keer met drie maanden worden verlengd. Als iemand zich niet meldt, wordt het abonnement steeds met drie maanden verlengd.

Overigens moet deze stilzwijgende verlenging wél zijn opgenomen in de abonnementsvoorwaarden.

Abonnementen voor bepaalde tijd

Voor abonnementen voor bepaalde tijd waarvoor niet in de voorwaarden is opgenomen dat deze stilzwijgend verlengd mag worden geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand. De uitgever mag de opzegtermijn verkorten. Als de abonnee zich niet meldt, mag het abonnement worden omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Hierbij geldt dan een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Met andere woorden: als u langer dan de oorspronkelijke contractduur abonnee bent, dan kunt u uw abonnement praktisch per direct opzeggen.

Sommige bladen komen echter niet zo vaak uit. Bij bladen die minder dan eens per maand uitkomen geldt een opzegtermijn van maximaal drie maanden.

Abonnementen voor onbepaalde tijd

Als de abonnee al in het begin een abonnement voor onbepaalde tijd heeft getekend, geldt eveneens de eenmaands opzegtermijn. Ook hier geldt dat bij bladen die minder dan eens per maand uitkomen een driemaandstermijn gehanteerd mag worden.

Proefabonnementen of kennismakingsabonnementen

Een veelgebruikte “truc” in tijdschriftenland is het proefabonnement of kennismakingsabonnement. De lezer koopt dan bijvoorbeeld 5 bladen voor 5 euro, maar leest dan over de kleine lettertjes, waarin is opgenomen dat het abonnement automatisch verlengd wordt als niet schriftelijk wordt opgezegd.

Dit mag niet meer. Proef- of kennismakingsabonnementen lopen af, en mogen niet worden voortgezet zonder dat de abonnee hier een aparte handtekening voor zet.

Opzeggen

Als een lezer van zijn abonnement af wil, dan mag deze dat op willekeurig moment opzeggen. Dus als je niet per ongeluk toch een verlenging wilt, dan kun je al bij het aangaan van het abonnement een opzegging indienen. Er mag dan niet worden verlengd.

Invoering

Hoewel de media melden dat de wet in 2010 in moet gaan, is het niet waarschijnlijk dat deze datum gehaald wordt. Zo moet de wet eerst nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Deze procedure begint op 24 november en zal waarschijnlijk enkele maanden duren. Pas als de Eerste Kamer de wet heeft goedgekeurd en de wet vervolgens in de Staatscourant gepubliceerd wordt, is het een wet. De wet treedt echter pas 13 maanden later in werking, zodat betrokkenen zich hierop kunnen voorbereiden. Daarom wordt verwacht, onder meer door distributeurs van tijdschriften, dat 1 juli 2011 waarschijnlijker is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.