Contact

Post

Als uitgever publiceert u regelmatig aanbiedingsbrochures. Deze ontvangen wij graag per post. Ook kunt u boeken ter beoordeling toezenden(*).

LekkerLezen.net
Malvert 7388
6538DL NIJMEGEN

(*) Boeken die ons ter recensie gestuurd zijn, worden gerecenseerd op basis van beschikbare tijd en interesse van recensenten. Boeken welke door ons expliciet zijn aangevraagd krijgen altijd voorrang.

Email

U kunt ons per email bereiken:

Voor vragen omtrent recensies, persberichten e.d.: redactie @ lekkerlezen . netVoor vragen omtrent de mogelijkheden tot adverteren: adverteren @ lekkerlezen . net

Uw email zal zo spoedig mogelijk gelezen worden. Indien nodig zullen we op uw contact een reactie verzenden.

Let op:

  • We ontvangen elke week een grote hoeveelheid persberichten. We lezen deze allemaal, maar kunnen helaas niet altijd reageren.
  • Over de uitslag van prijsvragen e.d. wordt niet gecorrespondeerd
  • Over de verwachtte verschijningsdatum van recensies worden geen vragen beantwoord.