Sociale Big Data – Alex Pentland

Titel: Sociale Big Data, opkomst van de data-gedreven samenleving
Auteur: Alex Pentland
Uitgever: Maven Publishing
ISBN: 978 94 918 4533 8

“Big Data” is hot and happening. Het is dé grote belofte van deze tijd. Alleen wordt deze belofte vooral gezien vanuit een commerciële invalshoek. Hoe kan een bedrijf haar klanten nog beter leren kennen om hen nog beter te bedienen? En, ja, hier grof aan te verdienen?

Alex Pentland, mede-oprichter van het Media Lab van MIT richt zich in “Sociale Big Data” op een andere invalshoek: hoe kunnen we Big Data gebruiken om een betere maatschappij te creëeren? Hij introduceert hiervoor het concept “Sociale Fysica“, waarmee hij de patronen in het gedrag van groepen mensen omschrijft.

Pentland stelt dat innovatie een resultante is van de juiste mix tussen onderlinge betrokkenheid en exploratief gedrag om vervolgens na te gaan hoe je deze zaken zo kunt beïnvloeden dat je betere uitkomsten krijgt. Bijvoorbeeld het verhogen van de productiviteit van een callcentre door een ander pauze-regime. Of het verlagen van het energieverbruik in een wijk met meer dan 15%.

Als je maar weet wat mensen triggert, kun je hen gewenst gedrag laten vertonen. Hij geeft zelf al in het begin aan dat dit een instrument is dat goed kan worden ingezet, maar ook misbruikt. Hij noemt dit, op pagina 34, een “Prometeïsch Vuur”. Volgens hem kun je echter misbruik voorkomen door het goed te ontwerpen. Zo is hij voorstander van één datawarehouse, waar alle data van een persoon inzitten en waarbij het individu zelf kan aangeven in hoeverre dit gedeeld wordt. Op dit punt moest ik sterk denken aan het boek Zero, van Marc Elsberg, waarin een soortgelijk systeem bestaat.

Maar er zijn meer voorbeelden waar Pentland laat zien hoe je door mensen te tracken bepaalde beleidskeuzes kunt verbeteren. Ja, dan kom je op privacygevoelig gebied, maar Pentland besteedt hieraan relatief weinig aandacht. Hij is weliswaar betrokken geweest bij het schetsen van privacykaders, maar uit het boek ademt voor mij vooral de sfeer dat je Big Data gewoon moet gebruiken en dat privacy slechts een obstakel is dat uit de weg geruimd moet worden.

Daarnaast vraag ik me af of de aanname van Pentland wel terecht is. Zo noemt hij het voorbeeld dat je in een buurt zou kunnen zien bij welke arts patiënten het langst blijven. Dat zou dan kwaliteit impliceren. Maar wat dan met die nieuwkomer, die niet meer een praktijk kan starten? En wat als, als gevolg van die ranking, iedereen ineens naar die ene arts wil? Het geloof van Pentland in ratings en likes is af en toe wat te rooskleurig, te naïef.

Het boek “Sociale Big Data” is absoluut een interessant boek. Alleen is het niet altijd goed te volgen.  De complexe zinsbouw is daar mede debet aan: “De sociale fysica concentreert zich in haar kijk op organisaties vooral op interacitepatronen die fungeren als een soort ideeënmachine om de noodzakelijke taken van het ontdekken en integreren van ideeën en besluitvorming uit te voeren.” (p130).

Voor niet-academici is een zin als bovenstaande onleesbaar. “Sociale Big Data” staat vol van dit soort taalgedrochten, waardoor de ideeën die Pentland met ons wil delen niet goed uit de verf komen.

Waardering: 6,5/10


Lees “Sociale Big Data” zelf!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.