Geloven in Harmonie – Dalai Lama

Titel: Geloven in harmonie
Auteur: Dalai Lama
Uitgeverij: Xander
ISBN: 978 94 016 0137 5

In “Geloven in harmonie” beschrijft de Dalai Lama hoe we, ongeacht ons geloof, dichter bij elkaar kunnen komen om in vrede samen te leven. Via zijn persoonlijke vriendschappen en directe contacten met mensen van verschillende geloven heeft de Dalai Lama onderzocht wat de gemeenschappelijke vragen zijn die de grote religies, zoals het Christendom, Jodendom, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme, behandelen.

De Dalai Lama beschrijft de verschillende geloven als de verschillende rivieren die naar dezelfde oceaan gaan, de verschillende talen die nodig zijn om aan te sluiten bij de verschillende mensen. Hiermee gaat hij de verschillen tussen de geloven niet uit de weg, en plaatst ook niet een geloof boven een ander.

Via de interreligieuze dialogen die hij voert komt hij steeds tot dezelfde conclusie: het gaat om mededogen. “Alle morele leringen, ongeacht of ze religieus of niet- religieus zijn, zijn erop gericht deze aangeboren en kostbare kwaliteit te koesteren, te ontwikkelen en te perfectioneren” (blz. 176).

Via citaten uit de verschillende geschriften behorende bij de verschillende geloven onderbouwt de Dalai Lama zijn betoog. Hierdoor laat hij ook de schoonheid zien van al deze verschillende zienswijzen. Dat maakt nieuwsgierig om meer van andere geloven te weten te komen. Laat dat nu precies een van de oplossingen zijn die de Dalai Lama voordraagt om met de verschillende geloven in harmonie te leven: met elkaar in contact komen en in dialoog gaan over het geloof.

De Dalai Lama gelooft in harmonie tussen de verschillende geloven. Ik hoop dat hij ons nog vaak betrekt via zijn duidelijke tekst in zijn queeste voor mededogen. Alleen al door het lezen van “Geloven in harmonie” voel ik me rustiger worden en weer een beetje meer open staan om anders naar reacties van mensen te kijken.

Nog niet zolang geleden las ik “Bestaansleegte” van Monique de Heij. Zij  pleit daarin om bepaald gedrag te zien als een coping en dus op zoek te gaan naar wat hier achter schuil gaat. De Dalai Lama verwoordt zijn mededogen op een vergelijkbare manier: “Als iemand me bijvoorbeeld onrechtvaardig behandelt, dien ik – in plaats van woedend te reageren – mezelf af te vragen: ‘Uit welk lijden komt deze handeling voort? Wat voor gekwelde geestelijke toestand heeft bezit genomen van degene die zich zo gedraagt? Welke gewoonten en omstandigheden zetten hem ertoe aan zich zo te gedragen’. Het gevolg van het plaatsen van de gebeurtenis – het kwaad dat mij wordt aangedaan – binnen het kader van dergelijke overwegingen, leid ertoe dat je inziet dat de juiste reactie niet wraak is maar mededogen” (blz. 200).

Het is het begin van een nieuw jaar, waarin we weer vol goede moed beginnen met goede voornemens. Laten we “Geloven in harmonie” hierbij opnemen en dit voornemen omzetten naar daden.

Waardering: 8/10


Lees “Geloven in Harmonie” zelf!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.