Woeste hoogten (Wuthering Heights) – Emily Brontë

Titel: Woeste Hoogten (Wuthering Heights)
Auteur: Emily Brontë
Uitgeverij: L.J. Veen
ISBN: 978 90 204 1150 8

Als je de lezers van “Woeste Hoogten” bestudeert,  valt het op dat er een sterke tweedeling onder hen bestaat. De ene helft is namelijk onherroepelijk en hopeloos verliefd op het boek en de andere helft vindt het één van de meest verschrikkelijke boeken die ze ooit hebben gelezen.
Liefhebbers noemen de passie die dit boek beheerst geweldig. En eigenlijk luiden de kritieken bijna het zelfde, maar dan vinden ze de passie afschuwelijk en voornamelijk egoïstisch. De menselijke passie staat in dit boek dan ook centraal, zowel in haar meest hoge als lage vormen.

In dit legendarisch,  oorspronkelijk Engelse, boek maken we kennis met hoofdpersonen Catherine Earnshaw en Heathcliff. Laatstgenoemde wordt als jonge wees in huis genomen door Catherines vader. Al spoedig sluiten Catherine en Heathcliff een hechte vriendschap. Een zeer hartstochtelijke vriendschap, welteverstaan. Maar hoezeer ze ook bij elkaar mogen passen; Catherine verloochent hun geluk door voor een ‘geschiktere’ huwelijkskandidaat te kiezen. Heathcliff verlaat het dorp en keert jaren later terug om wraak te nemen op iedereen die hem in zijn jeugd heeft afgedaan voor minderwaardig.
Toch maakt zijn terugkomst ook meer bij hem los. De liefde en haat die hij voor Catherine (inmiddels) Linton voelt , en die beiden eeuwig door Catherine zelf zijn gevoed, vechten om de eerste rang.

Dit boek, dat door Emily Brontë in 1848 is gepubliceerd, zorgde in zijn eigen tijd (maar ook nu nog) voor heftige reacties. Zoals ik al zei: Enerzijds de lezers die overspoeld worden door de allesverzengende liefde, anderzijds de lezers die de haat en nijd uit dit boek amper kunnen verdragen. Waar ik zelf toch het meest geraakt wordt door de pure romantiek, begrijp ik de andere lezers ook. Haat en wraak zíjn nu eenmaal zo heftig te vinden in dit werk. Maar waar dit boek bij mij het hoogst scoort, is in het besef van Emily Brontë hoe dicht haat en liefde naast elkaar kunnen liggen. Alsof ze toch de verschillende  – maar gelijkwaardige – kanten van dezelfde munt zijn. Brontë had al ver voor de psychologische kennis die wij nu hebben door wat (gebrek aan) liefde voor mensen kan betekenen. Voor mij is dit boek dan ook een meesterlijk vertelsel over de onduidelijke grenzen die tussen de menselijke emoties liggen.

Waardering: 7,5/10


Lees “Woeste Hoogten” (Wuthering Heights) zelf!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *