De getrouwde monnik – Arie de Ruiter

Titel: De getrouwde monnik
Auteur: Arie de Ruiter
Uitgeverij: Aspekt
ISBN: 978 94 615 3241 1

“De getrouwde monnik” vertelt het verhaal van Norbert. Als jonge wees  neemt de rondreizende monnik Clement hem mee naar het klooster om hem liefdevol als ware het zijn zoon op te voeden.

Als vanzelfsprekend treedt Norbert als volwassen man tot de kloosterorde toe. Zijn geloof wordt echter danig op de proef gesteld als hij de jonge, charmante Beatrijs ontmoet. Hij valt als een blok voor haar. Omdat de abt zich realiseert, op voorspraak van Clement, dat Norbert de wereld buiten de kloostermuren niet kent – en dus niet bewust voor het celibataire leven van een monnik kan kiezen- wordt Norbert gedwongen om een half jaar als burger te leven. In die periode komt Beatrijs bij hem wonen en maakt hem wegwijs in de uitdagingen van het leven in  een middeleeuwse  stad. Norbert ontwikkelt zo een geheel eigen visie op zijn taak als monnik. Terug in het klooster zorgt hij dat de leer van Christus ingevuld wordt zoals bedoeld. Norbert helpt de armen, heeft alle mensen lief, maar natuurlijk vooral zijn Beatrijs. Gedurende tien jaar lopen we met Norbert op door een tijd geteisterd door de pest, geconfronteerd met Jodenhaat, worstelend met corruptie en gekenmerkt door de groei van handel en burgerij.

Arie de Ruiter hanteert  een schrijfstijl die me doet denken aan de boeken die ik las uit de boekenkast van mijn grootouders. Boeken zoals “de Tooverlantaarn” van Clare Lennart, “Hilde” van Anne de Vries of “De heks van de Riethoek” van A.M. de Jong. Allen zeer verschillende boeken, maar het tempo van de boeken, de nu wat belegen aandoende schrijfstijl en de vaak kleine, specifiek tijdgebonden verhalen zijn de overeenkomsten met de stijl die ik ook zie bij de Ruiter.

De titel “De getrouwde monnik” geeft al te kennen dat het geloof een belangrijke rol speelt in het verhaal. Niet zo vreemd in een periode van onze geschiedenis waarin geloof en bijgeloof soms ingewikkeld met elkaar verweven zijn. Ook de levenswandel van Norbert toont de conflicten tussen de leer van de kerk die hem verwijt er een vrouw op na te houden en het volgen van je hart waarin je kan geloven dat God Beatrijs op Norbert’s pad heeft gebracht juist om zijn taak te kunnen vervullen.

Arie de Ruiter geeft ons een aardig inkijkje in het leven in de Middeleeuwen en de invloed van die tijd op ons huidige bestaan.

Waardering: 7/10


Lees “De Getrouwde Monnik” zelf!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *